Beboerparkering

SPØRREUNDERSØKELSE – BEBOERPARKERING

Berg, Nordberg og Sogn Vel (BNS) registrerer at det i trange og smale veier med mye fremmedparkering på dagtid oppstår problemer med fremkommelighet og trafikkfarlige situasjoner. BNS har ønsker nå å undersøke hva beboerne  mener om beboerparkering og evt. hvilke andre tiltak som kan være aktuelle for å trygge trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

Fyll inn skjemaet nedenfor og bli med på å forme BNS sitt arbeide med å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten i den veien du bor i.